ASSOCIACIÓ RODAGAT protegim el gat de carrer
ASSOCIACIÓ RODAGATprotegim el gat de carrer 

En cumpliment de l'artícle 10 de la Ley 34/2002, del 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació y Comerç Electrónic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de l'associació.

 

Denominació social:

ASSOCIACIÓ RODAGAT "protegim el gat de carrer"

 

Número d'identificació fiscal:

G43853928

 

Domicili social:

 

Apartat de correus 48

 

Adreça electrònica:

infogat@rodagat.org

 

Telèfon (només whatsapp): 624266488

 

 

 

 

Aquest espai web ha estat creat per la associació RODAGAT amb caràcter informatiu i per ús personal dels usuaris. A través d'aquest Avís legal, es preten regular l'accés i ús d'aquest espai, així com la relació entre l'espai web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s'accepten els següents termes y condicions: L'accés a aquest lloc web es responsabilitat exclusiva dels usuaris.

 

El mateix accés a aquest lloc web no suposa entablar cap tipus de relació comercial entre RODAGAT i l'usuari.

 

L'accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i coneixer les advertències legals, condicions y termes d'ús contingudes en ella.

 

El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que podran trobar-se sotmessos a condicions particulars pròpies que, segons els cassos, substitueixin, completin i/o modifiquin les presents condicions, i sobre les cuals s'informarà a l'usuari en cada càs concret.

 

Contacte

ASSOCIACIÓ RODAGAT

"protegim el gat carrer"
Apartat de correus 48
43883 Roda de Berà 

Tarragona

 

Correo electrònic:

infogat@rodagat.org

 

 

Rodagat en redes sociales :